Beszámoló svédországi tanulmányútról

Az Örökség Népfőiskolai Szövetség nyertes pályázatának köszönhetően november 21-27. között Tóth Miklós munkatársunk szakmai konferencián képviselhette a Szövetséget a svédországi Östersund városban. A konferencia címe „A kulturális örökség szerepe az oktatásban a fenntartható fejlődés útján” volt. 
A továbbiakban Miklós beszámolóját olvashatják.

A program helyszínéül az ország északi részének legnagyobb múzeuma, a Jamtli múzeum szolgált. A sűrű szakmai program közben volt lehetőségünk rövid sétákra a történeti kiállításokon és a szabadtéri skanzenben egyaránt. Megtekintettük a lappok (számik) életéről, valamint a viking korról szóló kiállítást. Számos kreatív ötlettel találkoztunk: vetítés párhuzamosan 8 projektorral, a mennyezeten világító csillagokat uv-fénnyel megvilágítva előtűntek a csillagképek... Jártunk 18. századbeli péküzemben, ahol kenyeret sütöttek nekünk a korabeli ruhákba öltözött asszonyok, gyermekek számára épült működő sajtüzemben tettünk látogatást, majd favágók kunyhójában a tűz körül beszélgettünk a szintén korabeli ruhákba öltözött munkásokkal. Főleg a nyári szezonban üzemelő, több mint száz épületből álló skanzenben színészek mutatják be a látogatóknak a különböző korok mindennapi életét, jelenidőben beszélgetve az érdeklődőkkel. A múzeumnak ezen kívül saját szállodája, étterme és ajándékboltja van.

A konferencia tökéletes szervezettséggel, percre pontosan kezdődő, reggel nyolctól este tízig tartó folyamatos programokkal, angol nyelven zajlott négy napon keresztül. A 22 országból érkezett 70 résztvevő számára rövid tájékoztató előadásokat tartottak, az idő legnagyobb részében pedig kiscsoportos munkában kellett projekt-terveket készíteni.

Az előadások közül kiemelném Jarl Bengtsson, az OECD Központ munkatársának pár gondolatát. A nemzetközi együttműködésről szóló előadásban kiemelte a régiók szerepét a fejlődésben, különös tekintettel a tudásalapú régiókra és kulturális fővárosokra. Az ismert mondást alakította át ezek alapján: „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, de regionális összefüggésekkel!”

Egy másik érdekesség, amire felhívta a figyelmet, hogy a felnőttképzés két lába, a gazdasági és a szociális, rövidesen egy harmadikkal fog kiegészülni, ez pedig az agykutatás lesz. Ez az egyik legdinamikusabban fejlődő kutatási terület, amely hatalmas lehetőségeket nyithat meg, ugyanis ha részletesen megismerjük az agy szerkezetét és működési rendjét, ehhez igazíthatjuk az oktatási módszereket.

A konferencia fő célja számomra az volt, hogy nemzetközi kapcsolatokat építsek és lehetőség szerint megkezdjük egy Gruntvig 2-es pályázat alapjainak a kidolgozását. Örömmel jelenthetem, hogy mindkét célt sikerrel teljesítettem. A Gruntvig pályázat a különböző országokban működő szervezetek közötti tapasztalatcserét segíti a felnőttképzés területén. Sikerült hasonló érdeklődésű szervezetekre bukkannom és az így létrejött csapatnak svéd, német, angol és máltai tagjai vannak eddig, de még várunk további jelentkezőket is. A téma, amely köré a programunkat felépítjük majd, a különböző népek csillagmítoszai lesznek. Azt tervezzük, hogy minden szervezet kidolgozza egy, a csillagmítoszokra épülő rendezvénynek a tervét. A felkészülés során ellátogatunk a partnerszervezetekhez és megosztjuk tapasztalatainkat arra vonatkozóan, hogy milyen módon tudjuk a helyi közösségeket bevonni a programba és ez miképpen szolgálhatja a közösségek fejlődését, erősödését. Úgy gondoljuk, hogy a különböző környezetben, de hasonló céllal működő szervezetek hasonló nehézségekkel szembesülnek tevékenységeik során. Ezeket a problémákat különböző nézőpontból vizsgálva talán közelebb juthatunk a megoldásokhoz. A pályázati program keretében nem tudjuk magát a rendezvényt lebonyolítani, arra majd más forrásokat kell keresni. Itt a cél inkább a tanulási folyamat, a tapasztalatcsere, illetve hogy működő nemzetközi kapcsolatokat kialakítva, a későbbiekben nagyobb léptékű programokat készíthessünk elő. A részletes pályázati kiírás december végén várható, a tervek kidolgozása és a pályázat elkészítése januárban fog kezdődni, márciusban kell beadni és kedvező eredmény esetén az utazások 2007. év vége felé kezdődnének. A programot 2 év alatt kell megvalósítani.

Tóth Miklós