Feltámadási menet - a magyarok Éggel való szövetsége

Kedves Résztvevő Feleink!

Ha nem is csoda van születőben, de mindenképpen egy nagyszerű kárpát-medencei összefogás valósul meg idén is a Feltámadási menet által. Négy ág köti össze az időben húsvétot pünkösddel, és e négy ág fűzi össze térben a Balatontól Csíksomlyóig népünket, éljenek tagjai bármely területen is Burgenlandtól Kászonig. (Köszönet ezért külön is a nézsaiaknak, akik imanyolcaddal segítik létrejöttét.) Összekötő eszménk a krisztusi jövőbe hit, melyhez társul a közel múlt pozitív változásaiért a Jóistennek mondandó hála. Mindezek gyümölcse lesz az együvé tartozás, az összefogás, a közösségi élet – család, település, nemzet – megerősödése, és ebből fejlődik ki az itt élő népek bizalmon és szereteten alapuló felebarátsága is. Külön öröm számunkra tehát, hogy a Feltámadási menetben erdélyi szlovákok, bácskai horvátok is részt vesznek.

Tovább: Feltámadási menet - a magyarok Éggel való szövetsége