A Magyarok Szövetsége állásfoglalása

Pusztuló nemzetünk megmaradásának, magára találásának és fölemelkedésének alapfeltétele a történeti alkotmány megbecsülése, a jogfolytonosság helyreállítása

Mit jelentett a magyar történelemben az alkotmányozás?

Legtöbbször éppen a méltó választ jelentette a nagy fenyegetésekre… A biztonságos jövendő felé vezető út megépítését jelentette.

Forduljunk tanulságért a magyar történelemhez:

Tovább: A Magyarok Szövetsége állásfoglalása