Országos megemlékezés Rákócziról

Országos megemlékezés lesz 2011. március 27-én, a Fejedelem születésének évfordulóján.

Magyarországon utoljára 1937-ben, Horthy Miklós kormányzása alatt volt országos méretű megemlékezés II. Rákóczi Ferenc vezérlőfejedelem tiszteletére. II. Rákóczi Ferenc méltán lett nemzetünk jelképe, hazaszeretete, hazafisága, hazáért való küzdelme a ma élő nemzedéknek is példát mutat.

Civil kezdeményezéssel és szervezéssel szeretnék létrehozni egy országos megemlékezést, mellyel méltóképpen adózhatunk a Fejedelem emléke előtt. A Hazatérés templomában, Budapesten egy szentmise keretében emlékeznénk meg a leghívebb magyarról. Ezután a Fejedelem emlékére felszentelt koszorút közösen elvinnénk Kassára a Dómba, Rákóczi sírhelyéhez, ahol koszorúzással zárulna a megemlékezés, - reményeim szerint – több ezer magyar részvételével.

"2011. március 27-én országos megemlékezés a Fejedelem születésnapján!"

Tovább: Országos megemlékezés Rákócziról