Az Életfa Kulturális Alapítvány bemutatása

Az Életfa Kulturális Alapítvány programjainak célja, hogy szabad művelődési lehetőséget biztosítson a hagyományunk iránt érdeklődők számára.
Célunk, szerves műveltségünk megismerése és megismertetése a kézműves művészeti tevékenységek és az elméleti, ismeretterjesztő előadások során, különös tekintettel ezen műveltség szemléletmódjára. További célunk hagyományaink mai formában való újrateremtése, elsősorban a mindennapi alkotómunka során.

Valljuk, hogy múltunk reális ismerete nélkül szabad jövőnk sem lehet. Hagyományunk máig élő formái mögött tiszta, - civilizációs betegségektől mentes - a mindenséggel azonos ritmusú, azzal egylényegű világ tárul föl. Örökségünk, mint minden szerves, élő műveltség, tövében, gyökerében általános emberi, koronájában azonban sajátosan nemzeti: magyar. Ez a két minőség hitünk szerint nem kizárja, hanem feltételezi egymást.
Fontosnak tartjuk, hogy hagyományunk szellemiségét és tárgyait az őrzésen túlmenően mai formában újrateremtsük a mindennapi alkotómunka során.

Hosszú távú céljaink:
A szerves műveltség (organikus kultúra) megtalált hagyományának népszerűsítése, terjesztése.
Tudományos kutatás és ismeretterjesztés.
Közösségépítés; megteremteni az egyén és közösség céljainak összhangját.
Életmód minta közvetítés.

Alapítványunk munkáját három fő területen végzi:
1. elméleti előadássorozatok, konferenciák
2. gyakorlati alkotótevékenység, év közben alkotóműhely formájában, nyáron alkotótelep formájában.
3. publikációk; tudományos és ismeretterjesztő kiadványok nyomtatott és elektronikus formában
A három tevékenység egymásra épül, egymást kiegészíti.

 

Eredményeinkről röviden

Elméleti előadásokat 1995 őszétől rendezünk. Eleinte a gyakoriság havonta egy alkalom volt. 1998 elejétől több témacsoportban hirdettük meg rendezvényeinket, így havonta átlag három előadást tudtunk lebonyolítani. Az elmúlt évek során több mint nyolcvan előadást szerveztünk és bonyolítottunk le hagyományunk szellemisége témakörében túlnyomó részt önerőből, külső támogatás nélkül.
Alkotótelepeket Alapítványunk megalakulása előtti évtől, 1994-től szervezünk, évente egy-egy alkalommal. Így az elmúlt évek során öt alkalommal szerveztünk és vezettünk Kézműves Művészeti Alkotótelepet. Ezek közül kiemelkedő volt az 1995. évi, amikor is egy honfoglalás-kori nemezsátor-rekonstrukció elkészítése volt a feladatunk, illetve 2000. évi, amikor a kecskeméti Nemzetközi Zománcművészeti Alkotóteleppel szerveztünk közös Alkotótelepet. 2001. évben pedig a Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központtal közösen rendeztük meg a III. Békés Megyei Tehetséggondozó Alkotótábort.
"Aki nem hiszi, járjon utána..." Tanácskozás a népmeséről című országos jelentőségű programunkat 1996 decemberében rendeztük meg első alkalommal. Ezen rendezvényünket félévente bonyolítjuk le. Minden alkalommal más-más helyszínen, hiszen a tudományos kutatások eredményeinek a közzétételét és az ismeretterjesztést kiemelt feladatunknak tartjuk. (A Tanácskozások helyszínei: 1-3.: Békéscsaba, 4.: Tiszasas, Pitypang Közösségi Ház, 5.: Keszthely, Japán –Magyar Életfa Iskola, 6.: Tiszasas, Pitypang Közösségi Ház, 7.: Miskolc, Bölcsész Egyesület, 8.: Békéscsaba, Ruhaipari és Iparművészeti Szakképző Iskola, 9.: Budapest, Budavári Városháza, 10.: Pécs, Kulturális Központ, 11. Budapest, Pesti Vigadó)
"Hagyományunk Műhelye" címmel, havi rendszerességgel kézműves programokat rendezünk Békéscsabán. Ez a programunk 1999-ben indult és azóta is folyamatos a működése. Itt komplex művészeti programot kínálunk az érdeklődőknek. Ennek során kiemelt célközönségünk a családok. A kézműves foglalkozásokat a szülők és gyermekeik egyaránt látogatják. A foglalkozások mellett az évköri rendhez kötődő rítusok felelevenítése és megélése fontos szerepet játszik a rendezvényeinkben.
Kiadványok kapcsán eddig elért eredményünk, hogy a rendezvényeink iránt érdeklődőknek honlapjaink naprakész információkkal állnak rendelkezésére. (http://www.eletfa.hu/, http://www.naput.hu/, http://www.bucsujaras.hu/). Folyamatosan frissített programajánlónkban figyelemmel kísérjük a szerves műveltség kutatóinak előadásait. Így bárki naprakészen tájékozódhat határainkon belül és kívül. Ugyancsak itt kezdtük el népművészeti virtuális galériánk kiépítését. Honlapunk további fejlesztése, tartalomszolgáltatásának bővítése kiemelt feladatunk.