Posts Tagged 'svájc'

Erdély mint a keleti Svájc

I. P. Bratianu: Egy román tudós vallomása
A marxista szocializmustól a nemzeti szocializmusig Ceausescu alatt


Büszkén vallom magamat románnak, de még büszkébb vagyok erdélyi román voltomra. Őseim oláhok voltak, ami annyit jelent,

Read more: Erdély mint a keleti Svájc